projects 

   Fragile glas, röd sprayfärg, 2005

   
Glasskivor med schablontrycket "FRAGILE" utplacerade och kvarlämnade i    Göteborgs offentliga rum.