<<
Göteborg 2006, (60 min loop) Ljudinstallation på Göteborgs Stadsmuseum 2006-2007.