projects

   Fragile glas, sprayfärg, 2005

   
Glasskivor med schablontrycket "FRAGILE" utplacerade och kvarlämnade i    Göteborg.