"Dokumentationer" Dueller fotografi c-prints, 2005
projekt
text/info
Jag fotograferar rakt in i solen. Fotografierna exponeras sedan för solljus.