cv / utställningar
TRIAD/XpoSeptember, Vita Havet Konstfack 2006