cv / utställningar
Det ljusa rummet  -  Gräns, Gotlands Läns Konstmuseum 2003