cv / utställningar
Gotlands Läns Folkhögskola, Hemse, Fotolinjen