(utan titel) Blistrar fotografi c-print, 2006
projekt

   Blistrar fotografi c-prints, 2006

   
Blistrar är facknamnet för genomskinliga plastförpackningar som är mycket
   praktiska i hur de både innesluter och visar upp varan/produkten.