2009-03-10
BLOGG
www.kristoffersvenberg.com 
2009-03-11
2009-03-12
2009-03-13
www.kristoffersvenberg.com 
2009-03-15
2009-03-16
2009-03-18
2009-03-19
2009-03-20
2009-03-21
2009-03-22

   Fragile glas, röd sprayfärg, 2005

   
Glasskivor med schablontrycket "FRAGILE" utplacerade och kvarlämnade i    Göteborgs offentliga rum.