Superior room "All we do is surf" fotografi c-print 2010
projekt
projektbeskrivning

   Bali "All we do is surf" fotografi c-prints, 2004-2006

   Bali beskrivs ofta som en smältdegel, ett möte mellan indonesisk kultur och
   västerländsk turism. Kan kulturkrockar likt de som uppstår på Bali vara bra
   för att skapa en vidare förståelse för olika kulturer? Vad är det egentligen för
   kulturer som utvecklas i fjärran turistparadis?